Türkiye’nin kurtuluşu yenilenebilir enerjidir

Türkiye’nin önde gelen güç yapıları, elektrik üreticileri, dal paydaşları ve akademisyenleri çatısı altında buluşturan H2DER, son idare şurası toplantısında, somut teklifleri gündeme taşıdı. Lider Günay, yenilenebilir güç ve devamında yeşil hidrojen üretiminin, Türkiye iktisadının en değerli kaldıracı olacağını savundu.

Yenilenebilir güç kaynaklarından üretilen ve güç dünyasının yeni yıldızına dönüşen yeşil hidrojen, Türkiye’nin rüzgar ve güneş gücü varlığı ile büyük bir potansiyel sunuyor. Dünyanın gerisinde kalmadan, kesimin gelişimi nasıl sağlanabilir sorusu, tekliflerin de kaynağını oluşturuyor. Günay, seçim sonrası süreçte, vakit kaybetmeden uygulanmasını önerdiği yapısal gelişmeleri de lisana getirdi:

* HPDK ve Hidrojene Özel Bakan Yardımcılığı ihdas edilebilir. Bu Hidrojen Piyasası Düzenleme Heyeti – HPDK üzere bir yapı da olabilir. Yalnızca hidrojenden sorumlu bir bakan yardımcılığı ihdas edilmelidir. Seçim sonrası süreçte, güçte en kıymetli başlıktır. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’de daha yüksek randımanla daha ucuza hidrojen üretilebilir. Türkiye’nin pak güçteki yüksek potansiyeli yeşil hidrojen üretiminde maliyeti düşürebilir.

*Özel Hidrojen Sanayi Bölgeleri oluşturulmalı. H2DER üyelerinden Türkiye’nin birinci yeşil OSB’si Marmara OSB, kendi bölgesindeki varlığın, bu alanda örnek oluşturabileceğini lisana getirdi. Balıkesir’in yanısıra, Çanakkale, Konya, Karaman ve Mersin’de özel hidrojen sanayi bölgeleri ilan edilebilir.

*Şebeke irtibatı olmayan rüzgar gücü santralleri kurulabilir. Böylelikle, yeşil hidrojen üretimi özendirilebilir, desteklenir. Türkiye’nin pak güçteki yüksek potansiyeli yeşil hidrojen üretiminde maliyeti düşürebilir. Başta Almanya olmak üzere, AB’nin hidrojen muhtaçlıkları için en bedelli tedarikçi olabiliriz.

*European Hydrogen Backbone içine Türkiye dahil edilmeli. AB’nin doğalgaz boru çizgilerini gösteren haritaya Türkiye’nin boru çizgileri da entegre edilmeli. Türkiye’nin hidrojenin taşınmasına ait boru sınırlarını planlaması gerekiyor. Saf yeşil hidrojen taşınması yeni bir boru sınırı gündeme alınmalıdır.

Yusuf Günay

Yusuf Günay, seçim sonrası süreçte süratle hareket edilmesinin nedenlerini de şöyle açıklıyor:

Sınırda Karbon Düzenlemesi Sistemi (SKDM) 2026’da yürürlüğe girecek. AB’ye ihraç ettiğimiz her eser, üretim evresindeki karbon salımı ile vergilendirilecek. Tedbir alınmaz, karbon salımı düşürülmezse, rekabet gücümüz kalmaz. Bunun en yanlışsız yolu, üretimde yenilenebilir güce dönüştür. Bu bir tercih değil zorunluluktur. Ayrıyeten, Almanya 2035’ten itibaren tüm gücünü yeşil güçten karşılamak için taahhütte bulundu. Hidrojen, güç sistemine dahil edilmeden yüzde 100 yenilenebilir güç piyasası oluşturulması imkansız. Bu durum öbür AB ülkeleri için de geçerli. Hem kendi endüstrimiz, hem güç muhtaçlığımız, hem de güç arz güvenliği için bu dönüşüme sürat vermeliyiz. Almanya üzere hidrojene ait yatırımlarda Türkiye’yi desteklemeye ve işbirliğine hazır olduğunu açıklayan ülkeler var. UNCTAD, son raporunda, global yeşil teknolojiler pazarının 2030 yılına kadar, bugünkü kıymetinin dört katına, 2,1 trilyon dolara ulaşacağını varsayım ediyor. Tüm bu datalar şu gerçeğe işaret ediyor: Türkiye’nin kurtuluşu yenilenebilir enerjidir!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir