Yargıtay’dan dershaneler için önemli karar: Para iadesi yapmak zorunda!

8. sınıfa giden iki çocuğunu âlâ bir lise kazanmaları için özel bir etüd merkezi (dershane) ile anlaşan veli, verilen hizmeti beğenmedi. Çocuklarının kaydını sildiren veli, ödediği aidatların iadesini talep etti. Tüm teşebbüslerine karşın parasını alamayan veli, Tüketici Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Hizmet bedeli olarak nakit 4 bin 200 TL ödendiğini, fakat davalı dershanenin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini öne sürdü.

DAVACI TEMYİZE GİTTİ

Davalının ayıplı hizmeti nedeniyle çocuklarının akranlarından geri kaldığını ve imtihanda başarısız olacağına dair ümitsizliğe kapıldığını, böylelikle manen de ziyan gördüklerini ileri sürerek ve fazlaya ait hakları gizli kalmak üzere bin TL manevi tazminat, 3 bin TL bakiye hizmet bedeli olmak üzere toplam 4 bin TL’nin yasal faiziyle davalıdan tahsilini istedi. Davalı kurs merkezi, soyut münasebet ile kayıt iptalinin mümkün olmadığını savunarak davanın reddini diledi. Mahkeme davanın reddine hükmetti. Davacı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi girdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Daire, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kurs merkeziyle imzalanan kontrat tarihinde yürürlükte olan yönetmeliklere dikkat çekilen kararda; “Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘ücretlerin iadesi’ başlıklı 56. hususunun 2. bendindeki sayılı şartlar somut olayda gerçekleşmemiş olmakla bir arada, birebir unsurun 3. fıkrasına nazaran kıymetlendirme yapılması gerekmektedir. Kelam konusu hususun 3. fıkrasının (a) bendi uyarınca, tahsil fiyatını yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık fiyatın yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık fiyatın yüzde onu ile tahsil gördüğü günlere nazaran hesaplanan ölçünün dışındaki kısmı iade edilir. (b) bendi uyarınca tahsil fiyatını ders saati fiyatı olarak belirleyen kurumlarda periyot başlamadan ayrılanlara tahsil fiyatının yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Devir başladıktan sonra ayrılanlara tahsil fiyatının yüzde onu ile tahsil gördüğü ders saati sayısına nazaran hesaplanan ölçünün dışındaki kısmı iade edilir. Mahkemece, kelam konusu Yönetmelik kararı değerlendirilmemiştir. O halde Mahkemece, anılan Yönetmeliğin 56/3. fıkrasına nazaran kıymetlendirme yapılarak hasıl olacak sonuca nazaran bir karar verilmesi gerekirken, yazılı münasebetlerle davanın reddine karar verilmesi metot ve yasaya karşıt olup, bozmayı gerektirir. Mahkeme kararının oy birliği bozulmasına hükmedilmiştir.” denildi.

KAYNAK: İHA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir