EYT düzenlemesi yasalaştı

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Heyetinde kabul edilerek maddeleşti.

Meclis Genel Heyeti’nde bugün, milyonlarca EYT’linin merakla beklediği Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Teklif, Genel Kurul’da bulunan AKP, CHP, HDP, MHP ve GÜZEL Partili 395 milletvekilinin oybirliğiyle kabul edildi.

Kanuna nazaran; 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık müddetini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için, işe başlama tarihine nazaran 5 bin ila 5 bin 975 gün ortasında değişen prim günü kaidesinin da tamamlaması gerekiyor.

Genel Heyette kabul edilen teklif, 4 husustan oluşuyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’na eklenen süreksiz hususla, ilgili kanunlara nazaran, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık yahut emekli aylığı bağlanacak olanlar, kelam konusu kararlarda yaş dışındaki başka koşulları taşımaları halinde yaşlılık yahut emekli aylığından yararlanacak.

Bu karar temel alınarak geriye dönük rastgele bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk sefer yaşlılık yahut emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık yahut emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel kesim iş yerinde toplumsal güvenlik takviye primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, toplumsal güvenlik dayanak primi patron payının 5 puanlık kısmına isabet eden fiyat Hazinece karşılanacak.

Sosyal güvenlik dayanak primi patron payı indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında takıma alınan çalışanlar, vilayet özel yönetimleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinde, birlikte yahut başka ayrı sermayesinin yarısından fazlası vilayet özel yönetimleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ilişkin şirketlerde emekçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları yahut şirketlerce iş mukavelelerinin feshedilmesini zarurî tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Teklifin kabul edilmesinin akabinde, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi, saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

5 bin gün sayısı kabul edilmedi!

TBMM’de görüşmelerinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifine ait, kademeli prim gün sayısının 5000 gün olarak düzenlenmesine yönelik CHP, ÂLÂ Parti ve HDP’nin verdiği önergeler, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir